El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
 
 
 

 

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals: El responsable del tractament de les dades personals és THE ESSENTIAL IS INVISIBLE, S.L., amb C.I.F.: B-09.836.677, i amb domicili al carrer Pau Vila n. 13-15 1r 3a, 08174 de Sant Cugat del Vallès (d’ara endavant, ESSENTIAL), així com legítima titular del Lloc Web i de tots els subdominis i directoris inclosos aquest (d’ara endavant conjuntament denominats com el “Lloc Web”).

Pots posar-te en contacte amb ESSENTIAL, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, a l’adreça de correu electrònic: egora@egora.cat 

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Categoria de les dades recollides: Les dades personals recollides són dades identificatives que en cap cas tenen la consideració de categories especials de dades ni dades relatives a condemnes o infraccions penals.

2.2. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals? A ESSENTIAL tractarem les dades personals recollides, amb les finalitats següents:

a) En cas de contractació dels serveis d’ESSENTIAL, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

b) Enviament d’informació sol·licitada per l’interessat.

c) Publicar els comentaris que facis al bloc d’ESSENTIAL i interactuar amb les funcionalitats del Lloc Web.

d) Gestionar la inscripció en esdeveniments organitzats per ESSENTIAL.

e) Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels serveis i esdeveniments d’ESSENTIAL a través de diferents mitjans.

f) Remetre comunicacions comercials de productes i/o serveis dels patrocinadors dels esdeveniments organitzats per ESSENTIAL.

g) Per tal de poder oferir-te productes i/o serveis d’acord amb els teus interessos, elaborarem un “perfil comercial” amb base a la informació que ens has facilitat, sense que en cap cas no es prenguin decisions automatitzades amb base en aquest perfil que tinguin efectes jurídics o de caràcter equivalent.

h) En el cas que ens facilitis el teu currículum vitae per a alguna de les nostres ofertes de feina, tractarem les teves dades perquè puguis participar en els processos de selecció, duent a terme una anàlisi del teu perfil amb l’objectiu de determinar si com a candidat encaixes en algun lloc vacant.

2.3. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat.

En concret, les dades personals de candidats a ofertes de treball d’ESSENTIAL seran conservades fins que finalitzi el procés de selecció o com a màxim 1 any després de la finalització del procés.

Quan ja no sigui necessari per a aquests fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

3.- Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb la base jurídica consistent en la legitimació que atorga la teva sol·licitud d’informació i/o la contractació dels productes i/o serveis d’ESSENTIAL, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, prèviament a una eventual contractació.

També es legitimarà el tractament de les teves dades mitjançant la base jurídica del consentiment lliure, específic, inequívoc i informat, posant a la teva disposició la informació que es recull a la present Política de Privadesa i articulant mecanismes perquè de forma prèvia a l’accés a les teves dades , puguis accedir a aquesta informació, i en cas d’estar conforme, procedir a acceptar-la mitjançant una clara acció afirmativa, com ara el marcatge d’una casella o checkbox.

Et recordem que pots retirar en qualsevol moment el consentiment que hagis prestat en el seu moment per a qualsevol finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la revocació.

4.- Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ESSENTIAL, excepte obligació legal o se t’informi de manera expressa.

5.- Drets: Com a interessat que ens ha proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si a ESSENTIAL estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al que preveu aquesta:

Dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals

Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes

Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les teves dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs exercitar el teu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades. Es tracta d’un dret complementari al dret d’accés, ja que permet obtenir les dades que ha proporcionat a ESSENTIAL en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i es poden transmetre de manera directa a una altra entitat prèvia petició de l’interessat.

Podràs exercir aquests drets sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció, expressant clarament la teva voluntat en aquest sentit i acompanyant còpia del DNI i/o qualsevol altra documentació que acrediti la teva identitat, dirigint-te a la direcció de correu electrònic: rgpd@egora.cat o a la següent adreça postal:

THE ESSENTIAL IS INVISIBLE, S.L. – Referència Protecció de Dades

Carrer Pau Vila n. 13-15 1r 3a, 08174 de Sant Cugat del Vallès

A més, en cas que consideris que s’ha vulnerat qualsevol dels teus drets, com a interessat, estàs facultat per presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https ://www.agpd.es/ o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

6.- Conseqüències de no proporcionar les dades sol·licitades: En cas que no ens facilitis les dades que al formulari apareixen marcades com a obligatòries, o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la eventual contractació dels serveis.

7.- Seguretat i actualització de les vostres dades personals: Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix u200bu200bla normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que se’n produeixi una modificació.

8.- Confidencialitat: T’informem així mateix que les teves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que ens haguessis autoritzat de forma expressa.

1.- Dades Identificatives: La titular del Lloc Web, i de tots els subdominis i directoris inclosos en aquest (d’ara endavant conjuntament denominats com el “Lloc Web”) i la prestadora dels serveis oferts és THE ESSENTIAL IS INVISIBLE, S.L., amb C.I.F.: B-09.836.677, i amb domicili al carrer Pau Vila n. 13-15 1r 3a, 08174 de Sant Cugat del Vallès, u200bu200ben endavant, ESSENTIAL.

Pots contactar de forma directa i efectiva amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic rgpd@egora.cat 

2.- Utilització del Lloc Web: Amb l’accés al Lloc Web declares ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-te als termes i condicions que posem a la teva disposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat . Si no esteu d’acord amb el contingut d’aquests termes d’ús, heu d’abandonar el Lloc Web.

A través del Lloc Web donem a conèixer els nostres productes, serveis i esdeveniments, perquè si ho desitges, puguis contactar amb nosaltres per obtenir informació, interactuar amb el nostre Lloc Web o per a una eventual contractació dels nostres productes i/o serveis o inscriure’t als esdeveniments organitzats per ESSENTIAL.

Podràs contactar amb nosaltres a través dels formularis que posem a la teva disposició, havent de proporcionar les dades que a cadascun d’ells se sol·licitin, i seguir els passos que et vagi indicant el sistema. Hauràs de llegir i en cas d’estar conforme, acceptar la nostra Política de Privadesa.

En aquests formularis s’indica quines d’aquestes dades són obligatòries per poder atendre la sol·licitud de l’usuari. En cas de no facilitar les dades obligatòries, no podrem atendre la teva petició.

L’accés a la Web és totalment lliure i gratuït, però t’obligues en tot moment a utilitzar de forma adequada els recursos que posem a la teva disposició, d’acord amb el que preveuen aquests termes d’ús i respectant en tot moment la moral, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat vigent, sense perjudicar ni danyar ESSENTIAL, ni cap tercer, per la qual cosa et compromets a:

a) no utilitzar aquests recursos per incórrer en activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic;

b) no provocar danys als sistemes físics i lògics d’ESSENTIAL, dels seus proveïdors o de terceres persones

c) no introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys a ESSENTIAL o a tercers.

2.1. Participació de l’usuari: En el cas que a través de qualsevol de les pàgines del lloc web es permeti la teva participació, mitjançant la realització de comentaris o la generació de continguts, queda absolutament prohibit difondre continguts o propaganda de caràcter il·lícit, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o que incitin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, siguin de caràcter injuriós, calumniós o contra l’ordre o la seguretat pública.

ESSENTIAL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que incompleixin l’anteriorment exposat o que no resultessin adequats per a la seva publicació al Lloc Web.

En qualsevol cas, ESSENTIAL no serà responsable de les opinions abocades o dels continguts publicats pels usuaris a través dels fòrums, xats, bloc o altres eines de participació que es puguin crear, llevat del que preveu la normativa aplicable.

2.2. Veracitat de les dades proporcionades: Com a usuari, ets responsable que les dades que ens facilitis estiguin actualitzades i siguin completes, exactes i veraces. ESSENTIAL declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquests requisits pel que fa a les dades que ens proporcionis.

 3.- Responsabilitat:

3.1. Funcionament de la Web: A ESSENTIAL no podem garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan bon punt tinguem coneixement d’aquestes incidències, de dur a terme totes les actuacions adreçades al seu restabliment o reparació, llevat de la concurrència de causes alienes a la nostra voluntat que ho impossibilitin o en dificultin l’execució.

3.2. Exoneració de responsabilitat: ESSENTIAL no assumirà cap responsabilitat pels documents o fitxers emmagatzemats en el teu sistema, com a conseqüència de la presència de virus al terminal que utilitzis per a la connexió als serveis i continguts del Lloc Web o de l’ús de versions no actualitzades de un navegador o d’un mal funcionament d’aquest.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial:

4.1. Continguts del Lloc Web: La totalitat dels elements i/o continguts publicats al Lloc Web han estat creats per ESSENTIAL o disposem d’una llicència o autorització per a la seva utilització.

Per tant, tots aquests elements i/o continguts (com ara: imatges, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc.) i els drets que es poden ostentar sobre aquests són de titularitat exclusiva d’ESSENTIAL.

Queda totalment prohibit la reproducció, distribució, comunicació pública -inclosa la seva modalitat de posada a disposició- i la transformació, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la prèvia autorització expressa i per escrit d’ESSENTIAL.

En cas de realitzar qualsevol de les accions prohibides assenyalades, s’estaran vulnerant aquests drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que corresponen a ESSENTIAL. Per tant, et compromets a respectar aquests drets, abstenint-te a més de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines ESSENTIAL.

4.2. Continguts generats per l’usuari: Amb l’acceptació dels presents termes d’ús, concedeixes a ESSENTIAL una llicència tan àmplia, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que facis als diferents serveis de participació establerts al Lloc Web o als perfils en xarxes socials d’ESSENTIAL.

Queda absolutament prohibit que pugis al Lloc Web, comparteixis o facis qualsevol altre tipus d’ús de continguts protegits legalment sense estar-hi autoritzat, tant per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a la propietat industrial o per qualsevol altra que, si escau , resulti aplicable.

ESSENTIAL ofereix la possibilitat de denunciar qualsevol classe de vulneració dels drets per qualsevol usuari o tercer per la introducció d’un determinat contingut al Lloc Web, comunicant aquesta circumstància a ESSENTIAL mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

5.- Política d’Enllaços:

5.1. Enllaços des d’altres llocs web: Si preteneu establir un enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web d’ESSENTIAL t’has de sotmetre a les condicions següents:

– No es permet, la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, ni l’establiment de deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el Lloc Web sense comptar amb prèvia autorització expressa i per escrit.

– No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ESSENTIAL, llevat d’autorització expressa d’aquesta.

– L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de cap relació entre ESSENTIAL i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació d’ESSENTIAL dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– ESSENTIAL no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

5.2. Enllaços cap a altres webs: El lloc web d’ESSENTIAL pot posar a disposició de l’usuari enllaços cap a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que cap cas no es pot considerar que ESSENTIAL comercialitza, dirigeix, controla o fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

ESSENTIAL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, opinions o serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per ESSENTIAL i que resultin accessibles a través del web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

6.- Incompliment. Dret d’Exclusió: Qualsevol incompliment dels presents termes d’ús serà susceptible de ser perseguit, així com qualsevol ús indegut del Web, podent ESSENTIAL exercitar totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus interessos legítims. ESSENTIAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc Web, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes d’ús.

7.- Modificació dels presents termes: ESSENTIAL podrà modificar en qualsevol moment els termes aquí determinats, sent degudament publicats com aquí apareixen. La vigència dels termes d’ús esmentats anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8.- Llei aplicable: Els presents termes d’ús es regiran per la legislació espanyola.

* camps obligatoris
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]